Return type of Aura\Router\RouteCollection::offsetExists($name) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/apache/domains/www.deir.ee/htdocs/Ip/vendor/aura/router/src/RouteCollection.php:148Return type of Aura\Router\RouteCollection::offsetGet($name) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/apache/domains/www.deir.ee/htdocs/Ip/vendor/aura/router/src/RouteCollection.php:114Return type of Aura\Router\RouteCollection::offsetSet($name, $route) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/apache/domains/www.deir.ee/htdocs/Ip/vendor/aura/router/src/RouteCollection.php:130Return type of Aura\Router\RouteCollection::offsetUnset($name) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/apache/domains/www.deir.ee/htdocs/Ip/vendor/aura/router/src/RouteCollection.php:162Return type of Aura\Router\RouteCollection::count() should either be compatible with Countable::count(): int, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/apache/domains/www.deir.ee/htdocs/Ip/vendor/aura/router/src/RouteCollection.php:174Return type of Aura\Router\RouteCollection::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/apache/domains/www.deir.ee/htdocs/Ip/vendor/aura/router/src/RouteCollection.php:186rtrim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /www/apache/domains/www.deir.ee/htdocs/Ip/vendor/aura/router/src/Router.php:103 5 tase - Kindlus / Tarkus / Kunst

DEIR Kooli vanemõpetaja psühholoog Vladimir Ponikarjov on psühhosotsiaalsete oskuste õpetamisega tegelenud juba  20 edukat aastat. Tema eesmärk on muuta tavaliste inimeste elu paremaks ja täisväärtuslikumaks.

DEIR Kooli vanemõpetaja dr. Galiya Yafyasova on arst ja psühholoog. Galiya huvi psühholoogia vastu tekkis tema arstipraktika käigus, kui ta pani tähele, et veenva sõnaga võib vahel rohkem saavutada, kui ravimeid väljakirjutades. Tegutsedes juba pikki aastaid psühholoogina on ta pühendunud inimeste tervisehädade ennetamisele ja  naisi huvitavates valdkondades koolituste andmisele.

Kindlus / Tarkus / Kunst

5. TASE - Üliteadvuse võimete omandamine

5.TASE, 1 osa - KINDLUS:

– hakkad ise oma elu juhtima
– õpid raskeid olukordi kiiresti lahendama
– õpid kaotusteta oma põhieesmärke saavutama
– muudad oma tulevikusündmuste arengut

5 .TASE, 2 osa - TARKUS:

– õpid tunnetusel põhinevat tahte juhtimise tehnikat
– leiad oma loova potensiaali
– õpid ümbritsevaid sündmusi juhtima
– õpid kuidas arendada eneses loovust

5.TASE, 3 osa - OSKUS:

– õpid teadmiste ja tunnete vahelist sidet
– näed inimese ratsionaalset palet kui tema osa
– lood oma märgisüsteemi egregoridega suhestumiseks
– õpid metafoorse mõtlemise tehnikat
– õpid muutma ja tunnetama kogu ümbritsevat maailma

Nüüdseks on kõik esmavajalikud oskused läbitud eelmistel tasemetel. Sa tulid kursustele selleks, et lahendada kas ühte või mitut probleemi ja usume, et need probleemid on ka juba praeguseks  lahendatud. Täname Sind, et võtsid ette selle teekonna koos meiega ja loodame, et meenutad möödunut hea sõnaga… . Sellel tasemel ei õpi me enam midagi uut, selles sotsiaalses tähenduses. Need inimesed, kes on valmis edasiseks enesearendamiseks ja teiste aitamiseks mitte materiaalsetel kaalutlustel, siis need on oodatud jätkama meiega sellel ja järgnevatel kursustel.

Nüüd räägime me edaspidisest arengust. Võib-olla oled kuulnud sõnaühendeid “inimteadvuse võimalused” või “ülivõimed”. Peale sotsiaalsete probleemide lahendamist, olete kindlasti õppinud oskusi kuidas kiiresti peavalu leevendada; tajuda eemalt erinevaid objekte ja lugeda nendelt infot; kuidas luua alateadlikult programme; sisendada kavatsusi või tunnetada neid. Olete eelnevalt omandanud nii väiksemaid kui ka suuremaid oskusi, aga need pole veel kõik.

Maailmas pole suuremat saladust kui Inimene ise ja pole suuremat saladust kui Inimese teadvus. Meie mõistusel on suured võimalused, kuna mõistus on Universumi informatsioonilise protsessi  üks osa.

Mõistus on justkui meie kehas, aga siiski on see laiem ja võimekam nagu internet arvutis. Mõistus oskab kõike, mida oskab informatsiooniline protsess. Kui seda veel detailsemalt vaadata, siis kogu Universum omab informatiivset iseloomu, milles energia toodab sellest tingitud tegevusi. See omadus on ka meie mõistusel, mille võimalusi ei piira ka meie keha.

Üheltpoolt on mõistus Universumist väiksem ja seega ka piiratud võimetega, nt. ei ole me võimelised tähti taevas mõttejõuga süütama. Teiseltpoolt on mõistus siiski informatsiooniline protsess ja seda kontrollida on üsna lihtne. Kolmandast küljest on mõistuse võimalused palju suuremad ja mitmekülgsemad kui need teadmised, mida me omandame ükskõik millistel kursustel või õpingud, mis kestavad terve elu.

Viienda taseme kursused on keskendunud teadvuse kõige suurematele võimalustele. Need on teadvuse informatsioonilised  protsessid, mis annavad võimaluse juhtida ennast, väliseid protsesse ja ka juhuseid.

Inimene, kes on lahendanud suurema osa oma enda probleemidest ja kes on läinud üle enesearengu teele, tunneb vajadust selle järele, et tema isiklik mõte muudaks teda ennast ja teda ümbritsevat maailma. Selle protsessi tulemusena saavad eesmärgid kiiremini püstitatud ja kõik takistused, mis teele satuvad, saavad probleemideta ületatud.

Kas sul on vajadust suunata oma edu nii, et sul veaks ainult tähtsates asjades? Kas sul on vaja prognoosida uute ettevõtmiste tulemusi? Juhtida tegevusi, mis tekitavad erinevaid emotsioone nii endas kui ka teistes? Suunata mõtetega ja anda energiat erinevatesse situatsioonidesse? Luua oma mõttemaailm selliseks, et saada ümbritsevast maailmast juhiseid ja uusi avastusi? Olla avatud vastu võtma uusi tehnoloogijaid? Kui tunned, et see kõik on sulle vajalik, siis oled oodatud meie seminaridele.

Selles loetelus peitub vastus küsimusele, miks eelmiste tasemete oskused olid kohandatud sotsiaalseks progressisks. Nendel inimestel, kes pole lahendanud ära igapäevaelu vajalikke küsimusi, nendel pole vaja süveneda ka tõsisematesse asjadesse. Sellised inimesed ei saaks hakkama ka endale püstitatud suuremate eesmärkidega ning selle tulemusena ei pruugi toimuda edasist arengut, vaid pigem ajab see inimese segadusse.

Viies tase on edaspidise infoenergeetilise arengu baaskursuse viimane tase, mis avab vabale inimesele tema teadvuse iidsete võimaluste maailma!

Edasi saame vaid ise ehitada enda elu!

Top