DEIR Kooli vanemõpetaja psühholoog Vladimir Ponikarjov on psühhosotsiaalsete oskuste õpetamisega tegelenud juba  20 edukat aastat. Tema eesmärk on muuta tavaliste inimeste elu paremaks ja täisväärtuslikumaks.

DEIR Kooli vanemõpetaja dr. Galiya Yafyasova on arst ja psühholoog. Galiya huvi psühholoogia vastu tekkis tema arstipraktika käigus, kui ta pani tähele, et veenva sõnaga võib vahel rohkem saavutada, kui ravimeid väljakirjutades. Tegutsedes juba pikki aastaid psühholoogina on ta pühendunud inimeste tervisehädade ennetamisele ja  naisi huvitavates valdkondades koolituste andmisele.

MÕJUTAMINE
Kolmas aste. Mitteverbaalse kommunikatsiooni õppekava – psühhoenergeetilise rühmatöö kasutamise tehnoloogia.

Raamatu tellimiseks palun saada oma ostusoovist info aadressile: deir.eesti@gmail.com   koos täpse infoga, kus soovid raamatu(d) kätte saada (millisest postiautomaadist) ning oma kontakttelefon. Peale raha laekumist OpiusTao OÜ arveldusarvele nr. EE417700771001509813 LHV Pangas   18.00 € + postikulu 4.- =22.00 paneme Sulle raamatud hiljemalt 1 nädala jooksul teele.

Kõiki meie raamatuid leiab ka Apollost ja Rahvaraamatust (juhul, kui on otsas, paluge müüjal teile tellida).

 

See raamat sisaldab mitteverbaalse kommunikatsiooni õppekava – psühhoenergeetilise rühmatöö kasutamise tehnoloogiat, mis aitab kaasvestlejat sügavamalt mõjutada ja tema mõtteid tunnetada.

Üks kõige eredamaid nüüdisaegseid avastusi inimese arengu valdkonnas, DEIR-i oskuste süsteem (система навыков дальнейшего энергоинформационного развития – järjepideva energeetilis-informatiivse arengu oskuste süsteem), on terviklik ja praktiline inimese võimeid arendav süsteem, mis aitab tal omandada uusi oskusi, loob harmooniat ja tugevdab tervist. See põhineb inimese psühhoenergeetika – meie sisemaailma peenmehaanika ja selle liikumapanevate jõudude – teadlikul juhtimisel. Sajad tuhanded inimesed kogu maailmas kasutavad seda tehnoloogiat isiklikuks arenguks ja ka argielus.

 SISUKORD

Dmitri Verištšagini saatesõna
SISSEJUHATUS AINESSE
1. peatükk. Mõistus või jõud
2. peatükk. Aktuaalsus. Ümbritsevate inimeste vastastikuse mõjutamise põhimõtted ja nende käitumise juhtimise viisid

KOLMANDA ASTME PROGRAMM
1. teema. Passiivne juhtimine: kollektiivse subjektiivse ruumi egregoriaalse koordineerituse seire ja modifitseerimine
1. samm. Kooskõlastatud tegevuse ettevalmistamise tunnuste väljaselgitamine ja passiivsed juhtimisvõtted
2. samm. Teise inimese parasiitliku energeetilise sideme aktiivne katkestamine
2. teema. Subjektiivse ruumi energeetilised osised: tähelepanu ja käivitustõuge. Nende vastastikune toime
3. samm. Tähelepanu häirimine ja punktimpulsi edastamine
4. samm. Energia äravõtmine
5. samm. Energia ülejäägi äraandmine
6. samm. Tegevuse engramm
7. samm. Vastupidise tegevuse indutseerimine
3. teema. Subjektiivse ruumi informatiivsed osised – kavatsused, soovid ja konstruktsioonid
8. samm. Praktiline telepaatia – kavatsuse avastamine ja püüdmine
9. samm. Juhtimine kavatsuse abil
10. samm. Juhtimine soovi abil
11. samm. Konstruktsioonide kasutamine võõra teadvuse juhtimiseks
4. teema. Kombineeritud võtted – programmid
12. samm. Programmide koostamine võõra teadvuse jaoks
5. teema. Inimese käitumise mitteverbaalne arsenal
Kolmanda astme praktikumi kokkuvõte

Tsiteerime raamatut:

Kogu selles raamatus esitatud info lubas meil järjekordselt veenduda, kui suured võimalused avanevad inimesele, kes tunneb maailma energeetilis-informatiivset külge, mida käsitleb DEIR-i oskuste süsteem. Loomulikult tuleb neid võimalusi mõistusega kasutada. Tundke enda nõrkusi ja ümbritsevate inimeste nõrkusi. Muutke nõrkused jõuks. Muutke jõud headeks tegudeks. Te ju mõistate, et füüsiline mõjutamine on kõigest sääsehammustus psüühika mõjutamisega võrreldes.

Kuid kõige tähtsam, mida tahaksin tingimata eraldi rõhutada, oleks järgmine. Meie metoodikatega tutvudes teadvustasite te endale, milline tohutu hulk tegureid mõjutab tavalist inimest. Kahtlemata ei näe isegi treenitud inimene kaugeltki mitte kõike, igal ajahetkel on võimalik teadvustada vaevalt ehk sajandik kõigest, mitte rohkem. Kuid enamik ümbritsevatest inimestest ei näe niigi palju. Nad ei näe üleüldse peaaegu mitte midagi! Sellepärast mõistate ennekõike teie, mitte teid ümbritsevad inimesed, kui haavatav on tavainimene oma argielus. Õnneks suudate te sellest kaitsmatusest vabaneda.

Praeguseks hetkeks on teist saanud tehniliselt arenenud, terviklik olend, kes on suuteline teid ümbritsevaid inimesi juhtima. Püüdke siis kasutada oma teadmisi eranditult selleks, et endale ja teistele kasuks olla – õigupoolest see ongi põhjus, miks ma paigutasin juhtimise
oskused DEIR-i oskuste süsteemi kolmandasse astmesse. Nüüd on teil ülejäänud inimestega võrreldes tohutu eelis. Te teate ja tunnetate, kuidas toimub ükskõik milline mõjutamine. Seal, kus inimesed satuvad konflikti ja kannatavad selle all tõsiselt, tõmbavad endale kaela haigusi või ebameeldivusi, võite teie vaadelda ühiskonna eneseküllase energeetika konflikti kui energeetilisinformatiivset parasiitlikku struktuuri ja selle mõju lõpetada. See on väga lihtne. Te olete nagu nägija pimedate maal ja tunnete muid eesmärgini jõudmise teid. Sest te vajate neid oskusi vaid selleks, et teie tee minna oleks vaba. Ja laske tehnilisel võimekusel käia heaga käsikäes.

Järgmistes raamatutes tutvume meetoditega, mis lubavad heita pilgu ümbritsevale energeetilis-informatiivsele reaalsusele. Praeguse hetkeni õppisime ainult end kaitsma ja julgestama ning just see oli arengu praeguses üleminekufaasis vajalik. Nüüd olete täiesti valmis lõplikult astuma kõrgemale tasemele. Me tugevdame oma energia sellise tasemeni, et muutume inimesest märgatavalt suuremaks: teid ei hirmuta siis enam füüsilise keha kaotus, sest teadlik surmajärgne elu on subjektiivsetes psühhoenergeetilistes valdkondades täiesti saavutatav. Te õpite nägema oma kaugeid eesmärke, õpite kuulama universumit. Te õpite kasutama peamist ümbritseva maailma transformeerimise vahendit – usutunnetust – ja suudate muuta ümbritsevat reaalsust üheainsa tühise mõttepingutusega.
Teile piisab vaid soovist, et kõik täide läheks. Kuid see kõik on veel ees. Uudselt mõtlevale mõistusele avanevad uued võimalused.

Top