Return type of Aura\Router\RouteCollection::offsetExists($name) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/apache/domains/www.deir.ee/htdocs/Ip/vendor/aura/router/src/RouteCollection.php:148Return type of Aura\Router\RouteCollection::offsetGet($name) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/apache/domains/www.deir.ee/htdocs/Ip/vendor/aura/router/src/RouteCollection.php:114Return type of Aura\Router\RouteCollection::offsetSet($name, $route) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/apache/domains/www.deir.ee/htdocs/Ip/vendor/aura/router/src/RouteCollection.php:130Return type of Aura\Router\RouteCollection::offsetUnset($name) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/apache/domains/www.deir.ee/htdocs/Ip/vendor/aura/router/src/RouteCollection.php:162Return type of Aura\Router\RouteCollection::count() should either be compatible with Countable::count(): int, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/apache/domains/www.deir.ee/htdocs/Ip/vendor/aura/router/src/RouteCollection.php:174Return type of Aura\Router\RouteCollection::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/apache/domains/www.deir.ee/htdocs/Ip/vendor/aura/router/src/RouteCollection.php:186rtrim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /www/apache/domains/www.deir.ee/htdocs/Ip/vendor/aura/router/src/Router.php:103 Seminar "Energiapaast"

DEIR Kooli vanemõpetaja psühholoog Vladimir Ponikarjov on psühhosotsiaalsete oskuste õpetamisega tegelenud juba  20 edukat aastat. Tema eesmärk on muuta tavaliste inimeste elu paremaks ja täisväärtuslikumaks.

DEIR Kooli vanemõpetaja dr. Galiya Yafyasova on arst ja psühholoog. Galiya huvi psühholoogia vastu tekkis tema arstipraktika käigus, kui ta pani tähele, et veenva sõnaga võib vahel rohkem saavutada, kui ravimeid väljakirjutades. Tegutsedes juba pikki aastaid psühholoogina on ta pühendunud inimeste tervisehädade ennetamisele ja  naisi huvitavates valdkondades koolituste andmisele.

Seminar „Energiapaast”

Energiapaast on subjektiivse ruumi kehalise komponendi normaliseerimise vahend, mis võimaldab tunnetuste patoloogilisi komplekse eemaldada ja üldist energiataset suurendada.

Registreeru sügisesele seminarile  >SIIN<

Energiapaast ehk energeetiline „nälgimine“.
Energiapaast mõjutab inimese nii füüsilist kui ka psühhoemotsionaalset seisundit. Soodustab taktiilsete (kompimisega tajutav tegevus), visuaalsete tajude ja tunnetuste arengut. Võimaldab piiramatult end lasta raamidest väljuda ja ületada teadvuses olevaid stereotüüpe. Võimaldab ammutada uut energeetika taset ja vabaneda patoloogilistest sidemetest. Efekt saab olema seda tõhusam, mida teadvustatumalt Teie sellele lähenete.

Energiapaast on energiast vabanemise ja energia kogumise programm. Energiapaastu läbimise tulemusena võimaldab võimas energiavoog, mis veel pikka aega kehasse suundub, uuendada ja algatada energia kogumise loomulikud mehhanismid. Tegemist on energiaga , millel on uus potentsiaal, mis varustab ja normaliseerib inimorganismi kõikide füsioloogiliste süsteemide ning organite töö.

Inimene, kes tegeleb energeetiliste (energeetilis-informatiivsete) praktikatega, kasvab energeetika ja  tunnetuste tase. Kui me ei tee seda iga päev, siis ei pruugi energeetiline tase kiiresti kasvada või laskub samale tasemele kui oli alguses. Energiapaast peseb ja kõigutab läbi palju võimsamalt kogu organismi. Energiapaast võimaldab tõsta energia ja kogumise taset oluliselt kõrgemale.

On teada, et ligikaudu 80% haigustest on energeetilise ja psüühilise algupäraga. Eeterkeha teatud piirkondade pikaajalised häired kajastuvad füüsilise keha projektsioonis, kas vastavates piirkondades või organites, mõjutades ja nõrgendades sellega  neid.  Kui vastav protsess on käivitunud ning jääb kauaks kestma, viib see haiguste tekkimiseni füüsilises kehas. Energeetilisel tasandil võivad tekkida patoloogilised seosed.

Patoloogilised seosed on meie organismis organite ja süsteemide (immuun-, närvi-, lümfisüsteem jne)vahel. Juhul kui me pole osanud/suutnud jälgida energeetilist seisundit, siis füüsilisel tasandil ilmnenud sümptomid on meie jaoks ilmselged ja märgatavad.

Kui inimene oma eluea jooksul haigestub, elab üle stresse jne, siis tema energeetiline tase langeb ning kehas tekivad patoloogilised seosesd. Meie teadvus fikseerib selle ning ajapikku hakkab see välja nägema kui „normaalne seisund“. Nii kujuneb enese tajumise ja tunnetamise teatud muster, mis ei võimalda meil tõsta oma energiataset, ei lase vabaneda patoloogilistest seostest ega lase pöörduda tagasi tervise algseisundi juurde.

Meie soov oleks olla terved, tugevad, efektiivsed oma tegevustes ja ilmingutes ning me tahame olla palju õnnelikumad.

Energiapaastu tulemusel saavutame järgmised eesmärgid:

Kvalitatiivselt uus energeetika tase – organism püüdleb selle poole, et koguda aina rohkem energiat. Vallandub energiataseme reflektoorne tõus, mille tase tõuseb maksimaalselt. Tunnetuste erksus ja kvaliteet kasvavad jõudsalt.

Tervendav efekt – vabanedes patoloogilistest seostest, katkestatakse ka patoloogilised lühised. Kiire ja võimas energia kogumine, energeetiline läbiuhamine ja iga organi läbipesu võimaldab taastada kõikide organite energeetilise iseseisvuse.

Profülaktiline efekt – vabaneme negatiivsetest aspektidest, mis ei ole veel füüsilisel tasandil ilmnenud , kuid mis oleksid võinud osutuda uute haigestumiste ja haiguste tekkimise põhjuseks.

Oskuste välja töötamine ja süvendamine- toimub töö kogu organismis, koostöös erinevate organite ja süsteemidega. See kõik aitab hoida enda organismi korras ja puhta.

Noorenemise efekt  - on saavutatav protsessi käigus.

Näitena võib välja tuua mõningaid tervendavaid juhtumeid:

  • Energiapaastu kolme päeva jooksul on paranenud nägemisteravus  (lühinägelikkuse puhul ühe kuni kolme diopri võrra). Need juhtumid on sagedased ja tuleb ette pea iga Energiapaastu ajal.
  • Kolme Energipaastu järel kilpnäärme sõlme taandumine aasta jooksul 2 – 3,5 mm võrra(Samaara linnas)
  • Vabanemine viljatuse diagnoosist (neli osavõtjatt Stavropoli linnast)
  • Viie aasta jooksul regulaaselt Energiapaastu läbinu oli vabanenud leukeemia (leukoosi) diagnoosist ning onkoloogia osakonnast arvelt maha võetud (Samaara linnast)

Need on vaid üksikud näited ning need näited on ka ametlike raviasutuste uuringutega tõestatud.

Energiapaastu läbitakse üksnes DEIR Kooli õpetajate valvsa juhendamise ja kontrolli all. DEIR Kooli õpetajad on saanud vastava ettevalmistuse ning läbinud vastavad koolitused. Neil õpetajatel  on meditsiiniline kõrgharidus.

Iseseisvalt saab Energiapaastu läbi teha vaid juhul kui DEIR´i oskused on täielikult omandatud.

Energipaastulaagris saavad osaleda vaid need, kes on läbinud DEIR Kooli I ja II taseme koolituse.

Töö tulemused sõltuvad üksnes Teie teadvustatud suhtumisest ja pingutusest!

Energeetilise, füüsilise ja emotsionaalse seisundi muutuste etapid energiapaastu ajal. 
Väljavõte statsionaarse seminari materjalidest raamatust "Kujunemine"

Pärast korkide paigaldamist muutub inimese energeetika kinniseks süsteemiks, mille sees ringleb energia. Sellisel juhul hakkab kaitsekest uusi funktsioone täitma – see muutub kinniseks silmuseks, mis kindlustab organismi kõikide organite ja süsteemide vahel otsest ja vastastikkust energeetilist sidet. Energia ringleb, läbides nõrku ja haigeid kohti aina uuesti ja uuesti, korrigeerides neid, sundides organismi uuesti ja uuesti enda patoloogiaid läbi töötama. Energiapaastu ajal läheb energeetiliselt nälgiv organism üle elutegevuse avariirežiimile. Energia ringlemine kiireneb, kõik organid hakkavad seda jõudsalt neelama ja ka võimendatult eraldama. Patoloogiliste seoste purunedes, lülisambaga tööd tehes toimub energia väljapaiskumine (vabanemine) ja energia võimsad väljumised eraldiseisvatest organitest. Neid organeid võib nimetada energeetiliseks depooks. Toimub energia järk-järguline ümber paigutumine ja selle käigus lähevad organid autonoomsele eksisteerimisele üle, endine patoloogiline energiavahetuse stereotüüp puruneb.

Energeetilise nälgimise käigus lepib teadvus kergemini energia madalaima tasemega kehas kui ajus. Sel põhjusel toimub energia ümber paigutamine koos kukla akumulaatoris hoiustamisega (vt esimest astet). Protsessiga võivad kaasneda peavalu ja raskus kuklas. Sellistel juhtudel on soovituslik suunata energia mööda kogu keha alla või visata see maha mööda ettepoole suunatud noolt.

Energeetilise seisundi muutumise (energialangemise) käigus on märgata probleemsete piirkondade ja patoloogiliste seoste lainelist nn retroavastamist. Puhastumine toimub eeterkeha ärapuhumise käigus kihiti. Pärast patoloogiliste seoste ühe kihi läbitöötamist tekib uus kiht. Seejuures on uutes kihtides kronoloogiliselt vanematest haigustest ja traumadest pärinevad seosed. Teisisõnu toimub paastu ajal patoloogiliste seoste väljaselgitamine nende tekkimise suhtes pööratud järjekorras – viimasest ehk värskematest vanemate, koguni iidsemate poole. Vahel juhtub, et kuulajad vajuvad viimastel etappidel meditatsioonide ajal sügavasse unne. See on seotud harjutuse sooritamisel tähelepanu keskendumiseks tarviliku energia puudulikkusega. Praktika näitab, et see ei mõjuta tulemusi, tänu sünkroniseeritud grupitööle negatiivsuse eemaldamine inimese alateadvusest jätkub ka unes.

Energeetilise ammendumise käigus saab kest n-ö ära puhutud.

Energiapaastu ajal meenutab inimese seisund toidupaastu pidava inimese seisundit ja koosneb mitmest etapist.

1. Algul tekivad raskus- ja ebamugavustunne. Nii toimub organismi adapteerumine uue seisundiga. Samal ajal on märgatav emotsionaalse tausta langus.

2. Kui energiatase kehas langeb, nõrkus kasvab ja samal ajal on märgata ebatavalise kerguse teket, mida inimesed sageli ekslikult korkide eest lendamiseks peavad.

3. Sellele seisundile on iseloomulik emotsionaalse taseme (tausta) tõus, mis võib avalduda ebatavalises lõbususes ja põhjuseta naerus.

4. Sellele järgnevalt täheldatakse energiataseme järsku langust, tugevat nõrkust kehas, nullilähedast füüsilist töövõimet, koguni intellektuaalset ja emotsionaalset pidurdatust. Seesmise jaheduse tunne kasvab. Ka pisem füüsiline koormus nõuab tõsiseid pingutusi, raskendatud on lihtsate aritmeetiliste operatsioonide täitmine.

5. Enne korkide eest lendamist võib peas esineda raskust, pearinglust, iiveldustunnet. Kehas tekib tühjus- ja vaakumtunne, on tajutav pidev surve väljastpoolt, eriti kesksete energiavoogude sisenemise punktides (korgid). Vahest tekib inimesele soov looteasend sisse võtta. Apaatia seisund.

6. Korkide eest lendamist iseloomustab võimsa vibratsiooni teke üle kogu keha, soojuse ja kuumuse lained, kergus peas ja kehas, emotsionaalse tausta (järsk) tõus. Ümbritseva maailma tajumise eredus, selgus ja ruumilisus muutuvad. Tekib nn liikumine kehas (vahel on see rõõm pisaratega). Just tänu energia sellisele ringlusele muutubki võimalikuks sügavamate patoloogiliste seoste ja organite tõhusam puhastus.

7. Sageli märgitakse uue etalonseisundi tekkimist, mis vastab energeetika uuele tasemele.

Paastu õppetundide järjestuse teoreetiline kirjeldus

Pakutav õppetundide plaan on üles ehitatud nii, et saaks liikuda lihtsamast keerulisema poole, alustades olemasolevatest oskustest, mis hoomavad tööd tervise maatriksiga, liikudes viimase süvendamise, detailiseerimise ja laiendamise poole. Õppetundide järjestus sai kogemuslikul teel määratletud ja kontrollitud ning osutus optimaalseimaks.

1. Alguses on vaja siseorganite tundlikkust tõsta ja neid energiapalliga masseerida. Seejuures tuleb pöörata tähelepanu pallide järjepidevale juurdepumpamisele ja paarisorganitel võimalikule tööle just paarispallidega. Palliga organite massaaži esimene õppetund toimub vähemalt 1,5-2 tundi pärast korkide paigaldamist. See on seotud vajadusega anda aega uue seisundiga kohanemiseks.

2. Teisel õppetunnil, kui energiapallid on juba nõrgad, võib eeterkätega massaaži teha.

3. Siseorganite ülevaatamine, tunnetuste jälgimine, negatiivsete tunnetuste eemaldamine ja organitevaheliste patoloogiliste seoste lahtirebimine.

4. Kolmandal ja neljandal õppetunnil tegeletakse süvendamisega, anatoomia detailiseerimisega.

5. Viies ja kuues õppetunnid on pühendatud üht tüüpi organite ehk õõnsate siseorganite ülevaatamisele nii seest kui väljast. Tähelepanu tuleb pöörata limaskestade seisundile. Teise tüübi organite ehk parenhüümelundite ja näärmete ülevaatamisel tuleb aga tähelepanu pöörata nende organite ja näärmete homogeensusele.

6. Seitsmendas ja kaheksandas õppetunnis lisandub töö lülisambaga. Igat lülisamba piirkonda vaadeldakse eraldi, venitatakse (muudetakse sirgeks) eeterkäte abil kuni lõdvestunud seisundi saavutamise, lülisamba diskide pinge ja avalduva survestamise vähenemiseni.

7. Üheksandas ja kümnendas õppetunnis lisandub töö lihasluukonna süsteemiga: ülemised ja alumised jäsemed, abaluu, rinnak, rangluud, liigesed, käte-, jalgade-, selja-, rinna-, kõhulihased. Erilist tähelepanu tuleb pöörata liigeste pealmistele pindadele ja lihaskoe homogeensusele.

8. Alates kolmandast kuni kümnenda õppetunnini on vaja kogu negatiivsus, patoloogiliste seoste jäänused, kõik ülearune, ebavajalik ja organismi normaalset tööd segav pallile korjata ja pall minema visata – visata see DEIR-i objekti sisse.

9. Pärast viimast õppetundi on soovitatav rahuolek ja energia mahaviskamine.

10. Pärast korkide eest lendamist ning eeterkeha tiheduse tõstmist, kui on olemas hea ja ühtlane taust, on paastus osalejatel soovitatav üksteise aurad üle vaadata. See ettevõtmine võimaldab teatud kuulajatel sisemiste blokkide jääknähtudest lahti saada. Isegi need, kes ei ole aurat varem kunagi näinud, hakkavad seda nägema.

Energiapaastu efektid

Millele tahaksime teie tähelepanu pöörata pärast energiapaastu läbimist.

Esiteks sai praeguseks kogutud kõrge energiatase, mille tulemusel muutus ümbritsev maailm tajumisel mahuliseks, eredaks, värvikaks. Eeterkeha tihedus kasvas, vastavalt tõusis ka tundlikkus. Kõik need tunnetused kasvavad veel mitme päeva jooksul.

Teiseks tegime tublisti tööd enda tervisega. Tervendav efekt (saavutatav tervendav efekt) on individuaalne ja sõltub tervise algseisundist, esinenud haiguste arvust ja raskusastmest. Lähtudes energiapaastu päevade jooksul tehtud töö hulgast ja pingelisusest, näete, et tervenemisprotsess ei ole hetkeline ega otsekoheselt toimuv, vaid pikaajaline ja vaevanõudev töö. Siseorganid on vaja sisse töötatud skeemi alusel 3., 5., 7., 10. päeval läbi vaadata. Edaspidi on soovituslik kõik organid vähemalt kord nädalas läbi vaadata. Seda võib teha ka sagedamini – võtke aluseks enda tunnetused.

Hoiduge alkohoolsetest jookidest pärast energiapaastu nädala jooksul, sellepärast et alkohol viib energiataseme järsult alla ja surub saavutatud efekti tagasi.

Kui keegi teist tegeleb spordiga, siis tasub energiapaastu järgsel nädalal maksimaalseid füüsilisi koormusi vältida.

Saavutatud efekti pikendamiseks soovitame veelgi detailsema tervise maatriksi loomist ning DEIR-i objekti abil (teise astme töö objektiga) selle kinnitamist. Neil, kes on läbinud „Esemete hingestamise tehnika” seminari, soovitame "tervise Hoidjat" taasloodud tervise maatriksile üle programmeerida.

Mida võime lähiajal pärast paastu oodata?

Praegu on teie energeetika jõudnud tippu, kuid mõne aja möödudes langeb see 20–30% võrra, teisisõnu jõuab tasemele, millele jääb ka edaspidi püsima. Tõepoolest muutusite energeetiliselt täidetumaks, võimsamaks, tugevamaks. Selle täielik mõistmine saabub alles hiljem, mitme päeva möödudes, sotsiaalsete kontaktide kaudu, selle kaudu, kuidas teised inimesed teid tajuvad.

Teie energiatase on kasvanud ja see asetab teile teatud kohustused. Nimelt on tarvis leida teie jõu panustamise punkt, sellepärast et diivanil istumine (lamamine) viib depressiooni (energia seisak). Tarvis on programmid peale panna ja end ümbritsevas maailmas realiseerida. Seepärast hakake juba täna pikaajalise programmi paigaldamisega pihta, kasutage teise astme tehnikaid. Need, kellel on globaalne eesmärk juba püstitatud, analüüsige läbi, millisel arenguastmel see asub. Korrigeerige ja pumbake eesmärgi energeetiline koostisosa täis, sest energiapaastu läbides sulas see ära.

Neile, kes on läbinud 5.2. astme, soovitame seesmise emotsionaalse vektori loomist. Samuti soovitame külastata neljanda astme tausta õppetöid, energeetiline kaksik luua ja eesmärkide ruumis olev energia ümber suunata.

Äärmisel juhul tuleb energia ülejääk objekti suunata.

Erilist tähelepanu pööran kahele järgnevale asjaolule. Esimene: energiapaastu ajal ei ole soovituslik süüa liha ega tarbida alkoholi.Need ained võivad teile kahju tekitada, sellepärast et sel perioodil on inimene loomulikult kergesti haavatav – tema energia ju lakkab. Teine: kui teil on tõsiseid terviseprobleeme, lähenege paastu protseduurile erilise ettevaatusega. Tekitage endale nendeks päevadeks tõeliselt nn kasvuhoone tingimused.

Juba mitme seansi pärast aitab energiapaastu meetod absoluutselt kõiki, olgugi et erineval määral – olenevalt kahjustuste tugevusest ja energeetika võimsusest. Mina ei ole kõrvalmõjusid või soovimatuid tagajärgi kohanud. Minu 65-aastane sugulane vabanes rängast kõrgvererõhutõvest, kui oli aasta jooksul käesolevat meetodit kasutanud. Arstid täheldasid ka järsku ja uskumatut parenemist sellises vanuses inimese kohta südame isheemiatõve kulus. Kui eakas haigestunud inimene saavutas selliseid tulemusi, mida siis 30–40-aastastest inimestest rääkida: kergusega saavad nad hakkama radikuliitide ehk seljaaju närvijuurte põletike, gastriitide ehk maokatarride, koletsüstiitide ehk sapipõiepõletike ning isegi astmaga. On juhtum, kui järjepideva paastu kasutamise tulemusena ravis inimene välja isegi sellise ravimatuks peetud haiguse nagu diabeet! Inimene on tõepoolest alles uurimata olevus, teadus ei ole tema sügavad võimalusi välja selgitanud ka ühe protsendi ulatuses veel mitte.

Mis võib pärast paastu veel juhtuda?

Teie kasvanud energiatase võib viia karmaliste struktuuride ja krooniliste haiguste ägenemiseni. Tuletage meelde esimest ja neljandat astet, kui nende protsesside põhjustest rääkisime. Nagu on ka teada, asuvad karmalised struktuurid eeterkehas ja eeterkeha tiheduse tõus viib karmaliste situatsioonide ägestumiseni.

Vanade krooniliste haiguste ägenemist ei ole vaja karta – ägenemise ajal on haigusega kergem hakkama saada, siis toimub süvapuhastus. Sellistel puhkudel ei piisa probleemiga hakkama saamiseks üksnes energeetilisest tööst. Vajalik on kompleksne lähenemine, mille puhul võetakse kasutusele füsio- ja fütoteraapia, traditsioonilise meditsiini ja energeetika meetodid.

Loe lisa energiapaastu kohta raamatust "Kujunemine":

Energiapaast ja teised tervendamise oskused:

  1. Lokaalne energia eemaldamise meetod.
  2. Energiapaastu tehnika.
  3. Erakorraline energia kogumisviis.
  4. Tervise programm (tervise maatriks).

Lugejatelt tohutul hulgal kirju saades märkasin, et väga paljud pöörduvad minu poole ühe ja sama kaebusega: pärast esimese astme läbimist tervis eriti ei parane! Jah, selgeid muutusi paremuse suunas on näha, uusi haigusi juurde ei teki, kuid vanad tõved istuvad kehas nagu ka varem! Kuidas siis nii, lugupeetud autor, lubasite meile tõbedest vabanemise. Kas tuleb välja, et te valetasite?

Ei, lugupeetud lugejad, ei mingil juhul ei petnud ma teid. Ja teil on täiesti õigus: pärast DEIR-i oskuste süsteemi esimese astme omandamist haigused ei kiirusta massiliselt kehast lahkuma. Minule on see väga hästi teada nii enda kui kolleegide, sõprade ja patsientide kogemusest.

Põhjus seisneb selles, et füüsiline keha on üsna inertne ja vabaneb vanadest harjumustest väga aeglaselt. Keha kogub energiat üsna aeglaselt. Energiat on aga täieliku tervise tarvis väga vaja. Selles peitubki teie kehas seni sees istuvate tervisehädale probleemide juur. Mis siis ikka, käesolevas teemas võtame füüsilise tervise uuesti käsile ja aitame juba niigi palju kannatanud kehal soovitud füüsiline mugavus saavutada.

Olete ilmtingimata täheldanud, et teie tervis on oluliselt stabiilsem – olgugi, et täielikust paranemisest veel rääkida ei saa – alates hetkest, kui hakkasite DEIR-i oskuste süsteemi omandama. Seisund on muutunud üsna ühtlaseks, kuigi mitte veel ideaalseks. Kõrge palavik teid jalust ei niida, ei vaeva ka radikuliidi hood, hüpertoonia kriise ette ei tule, pimesool ei ole ägenenud – midagi teravat teie seisundis ei esine. Kuid vanad haigused on ikkagi hõõgumas, need kulgevad aeglaselt ja annavad endast ebameeldival kujul siiski märku. Osteokondroos on veel vanast ajast kehas vindumas – tänu sellegi eest, et haiguslehte ei pea välja võtma. Kuigi kurgus kibeleb endiselt ja nina on veidi vesine, tõsist külmetushaigust siiski ei tule. Kord torkab abaluu piirkonnas, kord tõuseb veidi vererõhk – ikkagi kokkuvõttes ütlevad arstid teie seisundi kohta: „Praktiliselt terve.”

Kõiges muus on enesetunne samuti üsna ühtlane. Õhtuti ei esine enam meeletut väsimust, nagu seda varem olnud on. Samas ei ole ka erilist kergust tunda. Pea ei ole hommikuti kiviraske. Teisalt ei saa öelda, et tõuseksite voodist hommikuti üles erilise innuga. Kas on nii?! Võib-olla see tekitab teis koguni rahutust, olete ju harjunud päeva jooksul toimuvate enesetunde muudatustega.

Ärge muretsege. Teie stabiilne seisund on seotud kaitsekestaga, mis sai DEIR-i esimesel astmel paigutatud. Teie kaitsekest ei lase inimühiskonnas ringlevatel võõrastel energeetilistel voogudel külge lülituda. Seega, ühelt pool ei pumbata teist enam energiat välja, teiselt poolt ei pumbata võõrast energeetikat ka teisse sisse ega programmeerita selle abil mingisugustele tegevustele. Lisaks sellele ei allu te enam sellistele inimkonna nähtustele, nagu seda on kaetus ja nõidus. Võimas ja energeetiliselt küllastatud kaitsekest ise võimaldab terve rea haigestumisi lõpetada.

Tundubki, et inimene, kes on enda eeterkeha üle sellise võimu saanud, võiks märkimisväärse ja kiire tervise paranemisega arvestada. Seda aga ei toimu. Põhjus, nagu eelnevalt juba ka rääkisime, seisneb kõikide kehaliste reaktsioonide aegluses. Energia küll ei kao, kuid keha ei kogu energiat nii kiiresti, nagu inimene seda eeldada võib. Mõelge ise, pikki aastaid kaotasite energiat iminappade, läbilöödud aukude ja muude kahjustuste tõttu. Kui mitu aastat see toimus? Täpselt nii mitu aastat, nagu teil praeguseks vanust on. Teisisõnu kogu elu – alates sünnist kuni kesta paigaldamiseni.

Keha on nende paljude aastate jooksul madalama energiatasemega harjunud. Seepärast võib nüüd juhtuda selline äpardus: olles näljutatud olekuga harjunud, võib keha koguda teatud hulga energiat ja sellega rahule jääda, arvates, et sellest piisab küll. Tegelikkuses sellest energiahulgast tervenemiseks ei piisa, kuid keha ei ole luksusega harjunud, keha on määranud enesele madalama energianormi ja arvab, et tegemist ongi normiga. Kui keha mitte aidata, kui jätta kehale näitamata, et energeetiline lagi asub tegelikkuses palju kõrgemal, siis jääbki füüsis n-ö jäänustega leppima. See on üliaeglustunud tervenemise üks põhjustest.

Teine põhjus seisneb kehas eksisteerivates seesmistes patoloogilistes seostes (nagu esimesest astmest mäletate). Need seosed on kui energeetilised silmused või sõlmed, mis kujundavad omapärast vastupidavat energiavahetuse ringi, seovad mitut organit nii, et üks organ muutub teise suhtes vampiiriks. Tuletan meelde, et normi kohaselt saab inimorganismi iga organ energiat üksnes kesksetelt energiavoogudelt, mitte üksteiselt. Normaalses olekus ei ole organid omavahel seotud, kui selline seos on aga kujunenud, viitab see haigusele.

Esimesel astmel õppisite sellistest patoloogilistest jadadest vabanema. Kuid see on alles algus, need on keha energeetika normaliseerimise hiiglaslikult suure töö esimesed sammud. Tuletage meelde, kuidas patoloogilised seosed organite vahel tuvastasite ja kuidas need eemaldasite. Tehtu on väga hea ja õige, kuid nüüd saan teile öelda, et teie praeguseks arenguastmeks said sellisel viisid eemaldatud üksnes lokaalsed kahjustused. Teie energeetikat, jõudu ja kogemust ei olnud siis veel piisavalt, et tuvastada ja muuta kahjutuks massiivsed, ulatuslikud patoloogilised seosed, mis sisaldavad energeetilisi ja füsioloogilisi komponente, mis omakorda kahjustavad tervet süsteemi või isegi tervet rida süsteeme organismis samaaegselt.

Oma praktikas puutusin kokku näiteks järgmise patoloogilise ketiga: vajalikust madalam maksa energiatase tekitas energia äravoolu maost, mis omakorda tekitas nn antianeemilise teguri[1] defitsiidi (ehk siis selle aine defitsiidi, mis kindlustab foolhappe imendumist). Ja sellest edasi: foolhappe defitsiit, aneemia, ringleva vere üldine energeetiline puudulikkus, luuüdi difuusne energeetiline puudulikkus, kannatas ka põrn. Nõiaringi sulges maks, mis ei saanud sapi sünteesimiseks lagundatud erütrotsüüte kätte. Tegemist on kahe organiga, mis tavapäraselt ei ole ühise energeetilise ringiga seotud, tulemusena kannatasid üksteise tõttu siiski nii maks kui põrn.

Korrigeerimata kujul viib selline nõiaring surmani – organid nõrgestavad ja kurnavad üksteist, ajades ringi aina ammendunumat energiat, kuni viimane täielikult lakkab. Seejuures ei anna maksa ja mao energeetilise seose korrigeerimine mingit tulemust, sellepärast et suurem energeetiline defitsiit on veres, mistõttu kannatab põrn, mis omakorda kahjustab igal juhul ka maksa. Jõuame taas sama kurva tulemuseni. Seega ei ole kõik mitte nii lihtne ja isegi kui eemaldate kahe naaberorgani vahel oleva seose, ei tähenda see veel haiguse täielikku alistamist.

Väljapääs on vaid üks: keha energeetika täielik normaliseerimine ja normi reaalse tasemeni viimine – tõelise normini, mitte aga selle tasemeni, mida näljaga harjunud keha normiks peab. Selleks pakun teile konkreetset praktilist meetodit – praegu olete selle kasutamiseks juba igati valmis. Kuid alustuseks veidi teooriat.
--------------------------
[1] Ameerika füsioloogi ja hematoloogi W. B. Castleʼi järgi ka Castleʼi tegurid.

Kehaenergeetika lõplik normaliseerimine. Teooria
Pöörake tähelepanu veel ühele olulisele momendile, seda läheb edaspidiseks vaja – haigustest iseseisvaks vabanemiseks ja soovi kohase vajaliku energia- ja enesetunde taseme hoidmiseks. Teil on see võimalus olemas. Tarvis on iseseisva tegutsemisega harjuda ja protsessi ennast mitte peljata. Detailsemalt tuleb protsessist juttu allpool.

Energiataseme normaliseerimiseks ja selle kogumise kiirendamiseks peate alustuseks õppima… energiat kaotama. Jaa-jah, kaotama energiat mitte välismõjutustest tulenevalt, vaid iseseisvalt endas energia kaotamise protsessi algatama ning käimalükatud protsessi kontrolli all hoidma.

Milleks seda vaja on? Mis te arvate, milleks on näiteks vaja ravinälgimist? Õige, selleks et keha mürgistest jääkidest puhastada, teisisõnu vabastada keha jääkainetest, mille tõttu organism vajalikke toitaineid omistada ei suuda. Just selleks, et vabaneda organite vahelistest parasiteerivatest energeetilistest seostest, ongi vaja n-ö enda energia mahaviskamist õppida. Ainult nii saab ülevalpool kirjeldatud kinnisest nõiaringist vabaneda. Kogu kehas on tarvis energiatase alammäärani viia!

Vaadake ise, mis sellisel juhul toimub. Kogu organism on energiast täiesti ilma jäetud. Magu on energeetiliselt nullis, seega ei saa maks maolt endale midagi võtta. Vereringesüsteem on samasuguses null-seisus. Erütrotsüütide lagundamise tase põrnas langeb, maks ei saa sapi sünteesimiseks piisavas koguses substraati. Samas ei oma see antud juhul tähtsust, sellepärast et maks on igal juhul nullis! Organid ei võta üksteiselt enam energiat ära – kõik organid on energiast ilma jäetud. Sellises energeetilises näljas on tarvis hoida keha senikaua, kuni organid vabanevad teiste arvelt toitumise harjumusest.

Võite ehk küsida: kas taoline energeetiline täielik nullimine ei tähenda mitte surma? Vastan nii: kui teete seda teadlikult ja protsessi kontrollite, ei juhtu teiega midagi hirmsat. Paast ja näljutamine on ju täiesti erinevad asjad, kas pole? Ravinälgimise ja sundnälgimise vahel on ju olemuslik erinevus? See, mida hakkame tegema meie, on ravinälgimine, mitte näljasurmani viiv nälg. Kas paast võib viia ka düstroofiani? Mitte kunagi. Vastupidi, paastust väljub inimene tervenenuna, jõudsalt energiat kogudes.

Nii ka pärast energiapaastu – energia taastub energia jõudsalt. Energia mitte lihtsalt ei taastu, vaid voolab kehasse kümnekordselt. Ajutiselt energiast ilmajäetud keha hakkab seda väga aplalt koguma niipea, kui kehal seda võimaldada. Reflektoorselt tõstab organism ka energiataseme normi. Seega õppides enda energiataseme madaldamist ja selle teatud aja vältel alammäära ligi hoidmist, lahendate kaks ülesannet korraga: vabanete patoloogilistest seostest ja kümnekordistate oma energia.

Jälgige minu järgmist mõttekäiku tähelepanelikult. Kui paastujärgne energiavool jääb nõrgaks, jõuavad taastuda ka patoloogilised seosed. Kui aga energeetiliste varude taastamine toimub kiirelt ja võimsalt, kasvab energiatase kogu organismis korraga. Kõige jõulisemalt kasvab see just nendes organites, mis enne energia puuduse käes kannatasid. Tänu sellele tasakaalustub kõikide organite energeetiline tase samaaegselt ja patoloogilised seosed ei jõua taastuda.

Teisisõnu, pärast energia mahalaadimist on teie ülesandeks õppida energia juurdevoolu järsult tõstma ja energia kõrgendatud taset mõnda aega hoidma.

Keha tõstab enda energiataset iga sellise tsükliga, kuni jõuab maksimaalse ja enda jaoks optimaalse tasemeni. Lõppkokkuvõttes võtab täieliku taastumise protsess kõigest mitu kuud.

Patoloogiliste sõlmede pisemate seoste eemaldamiseks saate endiselt kasutada esimesel astmel omandatud lokaalse eemaldamise võtet, mis aitab teil vajalikku enesetunde ja tervise tausta alal hoida. Lisaks sellele on mainitud meetod ideaalne patoloogilise seose tekkimise algetapi kiire väljaselgitamise ja korrigeerimise jaoks.

Kindlasti mäletate, et selle jaoks on vaja mõtetes kogu keha organ organi järel läbi käia. Tuleb peatuda igal süsteemil, igal organil ja korrigeerida seisundit seal, kus on tunda pinget, energeetilist tihenemist või lohku. Vahest piisab organi ja kogu organismi võimsast energeetilisest läbi uhtumisest; vahest on tarvis mõtteis energeetilised seosed katki rebida, justkui need oleksid tavalised niidid; vahest on vaja patoloogiline sõlm kas mõtteis või eeterkäe abil välja tõmmata. See on tõhus meetod, kuid, kordan, see ei ole kõiki haigusi raviv imerohi. Kui saite selle meetodi abil kõigest jagu, tähendab, et tõsiseid patoloogiad teil ei esinenud. Kui tervis jätab siiski soovida, asuge järgmise faasi juurde, milleks on energia eemaldamine ja energia kogumine. Niisiis, asja kallale!

Energiapaastu kogemused

Teadmiseks, et energiapaast pole toidupaast, kuna süüa saab päris korralikult. Tegemist on suuremas osas taimetoiduga. Keelatud on kohvi, pähklid, mesi, liha.

Esimesel päeval oli ootusärevus suur… tundus, et asi läheb põnevaks.
Kõigepealt pandi “korgid peale” nii kroontsakrale kui ka juurtsakrale, et blokeerida kosmose- ja maaenergia juurdevool. Kolme päeva jooksul sai tehtud tööd oma sisemise energiaga.
Tervisliku seisundi hindamiseks sai vererõhku ja pulssi mõõta (seda sai tehtud kolme päeva jooksul vähemal kokku 15 korda, nii füüsilise koormusega kui ka ilma). Samuti tuli kirja panna oma hirmud ja negatiivsed emotsioonid, millest sooviti vabaneda. Õpetajateks olid kaks pika töökogemusega arsti, kes viisid läbi põhjaliku anatoomia-füsioloogia õppe. Seda selleks , et aru saada ja üle korrata, nt. kus mingi organ asub ja mis on selle funktsioon. Kõigepealt võeti läbi organid, siis lihaskond, nahk, ja luustik. Samuti räägiti tsakratest nende funktsioonidest. Õpe toimus nii toas kui õues. Toimusid erinevad meditatsioonid, kus pandi kogu teooria praktikasse. Sa olid iseendaga ja õppisid end veel põhjalikumalt tundma nii seest kui väljast ja said aru, et oled iseenda peremees.
Olen olnud siiani suht terve inimene ja õppinud kuulama oma keha ammu enne seda. Siiski oli põnev jälgida oma tunnetusi ja emotsioone, mis kogu protsessi käigus esile kerkisid. Teatud meditatsioonide käigus oli ikka mõni torge siin ja seal ning kohati kippus unigi peale. Üks põnev kogemus oli öösel… Äkki, läbi une tundsin, kuidas mu keha kuumas, toimus justkui”sisemine põlemine”, kus päikesepõimikust kiirgas kuumus justkui joana kogu terve keha laiali. Tunne oli võimas, kuid tekitas teatud määral ärevust. Avasin silmad, et saada aru, mis tegelikult toimub. Suur kuumus tasapisi hajus. Katsusin end…higine polnud, kehatemp oli normaalne ja keha surises mõnusalt. Pisut mõtisklesin selle tunde üle ja jäin uuesti magama. Kui mõtlen praegu selle üle, siis tuleb taas kõik meelde. See oli minu jaoks uus, ülivõimas kogemus, nagu oleks käivitunud sisepõlemismootor…
Teisel päeval kõik jätkus… Nägin kuidas paljud olid justkui väsinud. Loeng – meditatsioon, loeng -meditatsioon jne… Kogu keha töötati (puhastati, pesti ja anti energiat)rakutasandil läbi, et vabastada organid patoloogilistest seostest ning et nad saaksid funktsioneerida normaalselt ja iseseisvalt. Pea oli raske, kohati miski justkui surus kuklasse. Mõni oli näost valge, mõni oli kahvatu, mõnel polnud isu ja mõnel lihtsalt lõid emotsioonid lakke.
Kolmandal päeval kui “korgid pealt lendasid” , oli tunne, et aeg on seisma jäänud. Kõik olid justkui ära ehmatanud, olid iseendaga, olid vait ja mõtiskleisd. Korraga ei saadud aru, mis toimus… Kuidagi “sassis” oli kõik. Varsti hakati reaalsusesse tagasi tulema. Raskused peast olid pühitud. Õues sai teatud rituaalidega kõik vana ja negatiivne minema saadetud ning uus ja positiivne sisse ammutatud!
Mulle meeldis ühe laagris osaleja kommentaar oma seisundile: “ Kui inimene tuleb saunast, tunneb ta kergust ja puhtust ning tal on väga hea olla. Kui siia lisada veel sisemine puhtus, siis saad alles aru, milline on õige puhtuse ja kerguse tunne…” Paremat võrdlust annab otsida.
Protsess kestab veel edasi (pea paar nädalat)… uusi tundeid/tundmisi tuleb ja läheb. Igatahes põnev! Uus elu võib alata! Järgmine aasta jälle ja siis juba uued kogemused…

Ester

Vaata pildigaleriid "Energiapaastu" seminarist  Sankt-Peterburgis 07.-09.08.2015

Top