Return type of Aura\Router\RouteCollection::offsetExists($name) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/apache/domains/www.deir.ee/htdocs/Ip/vendor/aura/router/src/RouteCollection.php:148Return type of Aura\Router\RouteCollection::offsetGet($name) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/apache/domains/www.deir.ee/htdocs/Ip/vendor/aura/router/src/RouteCollection.php:114Return type of Aura\Router\RouteCollection::offsetSet($name, $route) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/apache/domains/www.deir.ee/htdocs/Ip/vendor/aura/router/src/RouteCollection.php:130Return type of Aura\Router\RouteCollection::offsetUnset($name) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/apache/domains/www.deir.ee/htdocs/Ip/vendor/aura/router/src/RouteCollection.php:162Return type of Aura\Router\RouteCollection::count() should either be compatible with Countable::count(): int, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/apache/domains/www.deir.ee/htdocs/Ip/vendor/aura/router/src/RouteCollection.php:174Return type of Aura\Router\RouteCollection::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/apache/domains/www.deir.ee/htdocs/Ip/vendor/aura/router/src/RouteCollection.php:186rtrim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /www/apache/domains/www.deir.ee/htdocs/Ip/vendor/aura/router/src/Router.php:103 DEIR Kooli seminarid

DEIR Kooli vanemõpetaja psühholoog Vladimir Ponikarjov on psühhosotsiaalsete oskuste õpetamisega tegelenud juba  20 edukat aastat. Tema eesmärk on muuta tavaliste inimeste elu paremaks ja täisväärtuslikumaks.

DEIR Kooli vanemõpetaja dr. Galiya Yafyasova on arst ja psühholoog. Galiya huvi psühholoogia vastu tekkis tema arstipraktika käigus, kui ta pani tähele, et veenva sõnaga võib vahel rohkem saavutada, kui ravimeid väljakirjutades. Tegutsedes juba pikki aastaid psühholoogina on ta pühendunud inimeste tervisehädade ennetamisele ja  naisi huvitavates valdkondades koolituste andmisele.

Oleme nagu kalad ookeanis, ümbritsetud universumi ühtsest energiateabeväljast ja olles pidevalt energiavahetuse seisundis. Energiavahetust suunates juhime oma elu. Nii on see olnud aegade algusest peale.”

Dmitri Verištšagin

DEIR Kooli tutvustus

Vaata DEIR Kooli tutvustavat videot:  https://youtu.be/wIu4wczMYvI 
kus G. Jafjasova tutvustab põhiõpet (tasemeid) ja energiapaastu (klipp on 4 minutit).

DEIR Kool – see on ENESEARENG, VABADUS, HEAO
LU ja EDU!  See on Kool, mis tegeleb inimvõimetega … ja sellel pole piire! Energeetika juhtimise ja sügava enesearendamise kaudu õpetatakse siin koolis elama ja realiseerima end parimal moel – s.o. kõrgemal, täiuslikumal, nauditavamal - sellisel, mis on hingele meelepärane! Põhiõpe koosneb 5 tasemest. Põhiõppes õpitakse tundma vaimset maailma ja tegeletakse sügava enesearenguga, alustades enda energeetilisest kaitsmisest ja tugevdamisest kuni hinge väe ja vibratsioonitaseme tõstmisega.

Algselt Venemaa salajases laboris väljatöötatud DEIRi õpetuste süsteem oli loodud liidri oskustega inimeste loomiseks - selleks, et mõjutada suuri masse.

See teadlaste grupp kogus kokku iidsete aegade tarkused ja teadmised, juhinduti kosmilistest seadustest, universumi reeglitest, teaduslikest tõestustest, psühholoogiast ning selle najal töötati välja terviklik õpetuste süsteem, mis annab muljetavaldavaid tulemusi koheselt. Tänapäeval ei ole meil aega mediteerida üksinduses 10 aastat, et muutuda teadlikuks. Areneda saab palju kiiremaid võimalusi kasutades. Ja just seda pakubki DEIR Kool väekate õpetajate juhendamisel.

DEIRi kursused õpetavad nägema Universumit oluliselt rikkama ja avaramana, mille läbi muututakse ise rikkamaks, edukamaks ja rahulolevamaks. Vaimse arengu kaudu saavad avaneda hoopis uued eesmärgid ja horisondid!

Näiteks DEIR Koolis omandatud energeetika teadliku juhtimise võtetega võib saavutada uskumatuid tulemusi. Saada teada siin elus oma tõelised eesmärgid (need, mis on kooskõlas alateadvusega), osata materialiseerida eesmärke, muuta lihtsasti emotsionaalset seisundit, mõjutada sündmusi, kohti ja inimesi. Teadlikkuse tõusuga tekib juurde rohkem vaba aega. Õpitakse ennast energeetiliselt tugevdama ning vähima pingutusega saavutama enamat. Kasvab iseseisvus ja enesekindlus. Õpitakse arendama oma hinge - hinge, mis läbib erinevaid elusid siin maa peal.
Koolituse läbinud ütlevad, et nad nägid oma võimast arengut DEIRi oskuste põhikursuse läbimisel, mille kinnituseks on nüüdseks nende elukvaliteedi oluline muutus (hüpe) positiivse suunas. Meil, koolituste korraldajatena, on selle üle äärmiselt hea meel.

Kõik DEIR Kooli kursused on väga praktilised ja meetodid kasutatavad igapäevaelus (kodus, tööl, suhetes partneriga, meeskonnas jm). Need iidsed teadmised, mis olid kunagi vaid ülikute teada, on nüüd kättesaadavaks tehtud ka teile.
DEIRi oskuste täielik omandamine lubab saavutada väga kõrget arengutaset. Tulevikuinimene kasutab aktiivselt just neid energiateabevõtteid, mida inimkond küll alles avastab, aga mida on võimalik juba siin õppida.

Pärituult ja põnevat arengut uute isiklike horisontide saavutamisel!
Olete teretulnud koolitustele!

Soojade tervitustega!

DEIR Kooli Eesti meeskond

Registreerun seminarile siin

Top